zkEVM چیست؟

پروژه zkEVM

zkEVM چیست؟ معرفی برترین پروژه های zkEVM : zkEVM که به عنوان ماشین مجازی اتریوم با دانش صفر یا Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine نیز شناخته می شود، پروژه ای است که هدف آن افزایش حریم خصوصی و امنیت در بلاکچین اتریوم، با گنجاندن مدارک دانش صفر در ماشین مجازی اتریوم (EVM) است.

ماشین مجازی اتریوم (EVM) یک محیط زمان اجرای (Runtime) قراردادهای هوشمند در بلاکچین اتریوم است و یک جزء حیاتی برای اجرای برنامه های غیرمتمرکز (DApps) و استقرار قراردادهای هوشمند محسوب می شود.

از سوی دیگر، اثبات های دانش صفر، تکنیک های رمزنگاری هستند که به یک اثبات کننده اجازه می دهند تا اعتبار یک عبارت یا محاسبات را بدون فاش کردن جزئیات خاصی در مورد ورودی یا فرآیند نشان دهد. هدف پروژه zkEVM با ادغام مدارک دانش صفر در  EVM، حفظ حریم خصوصی و محاسبات ایمن در بلاکچین اتریوم است.

مفهوم zkEVM چیست؟
مفهوم zkEVM چیست؟

ماشین مجازی اتریوم یا Ethereum Virtual Machine

ماشین مجازی اتریوم (EVM) یک محیطی است که دستورالعمل های bytecode را در یک محیط سندباکس اجرا می کند، به این معنی که اجرای قراردادهای هوشمند از بقیه شبکه اتریوم و سیستم عامل اصلی جدا می شود. EVM مسئول مدیریت وضعیت بلاکچین اتریوم است که شامل پردازش تراکنش ها، اجرای قراردادهای هوشمند و حفظ مانده حساب ها و ذخیره سازی قرارداد می شود.

EVM یک ماشین قطعی (Deterministic) است، به این معنی که با توجه به ورودی و داده های یکسان، همیشه خروجی یکسانی را تولید خواهد کرد. این ویژگی برای مکانیسم اجماع بلاکچین اتریوم ضروری است، جایی که تمام گره های شبکه باید در مورد وضعیت یکسان بلاکچین توافق کنند.

ماشین مجازی اتریوم یا Ethereum Virtual Machine
ماشین مجازی اتریوم یا Ethereum Virtual Machine

بیایید یک مثال ساده از نحوه عملکرد EVM را ببینیم. فرض کنید ما یک قرارداد هوشمند به نام ‘انتخابات ریاست جمهوری’ داریم که به شرکت کنندگان اجازه می دهد به کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر خود رأی دهند. این قرارداد به زبان Solidity، زبان برنامه نویسی مورد استفاده برای قراردادهای هوشمند اتریوم، نوشته شده است. در اینجا یک نمونه پیاده سازی آورده شده است:

pragma solidity ^0.8.0;

contract PresidentialElection {

mapping (string => uint) votes;

function voteForCandidate(string memory candidate) public {

votes[candidate]++;

}

function getVoteCount(string memory candidate) public view returns (uint) {

return votes[candidate];

}

}

در این مثال، شرکت کنندگان می توانند تابع voteForCandidate قرارداد هوشمند را فراخوانی کنند و نام کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر خود را به عنوان پارامتر ارسال کنند. این تابع، متغیر “votes” را برای ثبت رأی به روز می کند.

به عنوان مثال، اگر شایان بخواهد به کاندید A رأی دهد، تراکنشی را با تابع voteForCandidate و ‘Candidate A’ به عنوان پارامتر به قرارداد هوشمند ارسال می کند. EVM دستورالعمل های بایت کد تابع را اجرا می کند که تعداد آرا را برای کاندید A افزایش می دهد.

به طور مشابه، شرکت کنندگان می توانند تابع getVoteCount را برای بازیابی تعداد آرا برای یک نامزد خاص فراخوانی کنند. EVM تابع را اجرا می کند و تعداد آرای مربوطه را از متغیر “votes” برمی گرداند.

با استقرار این قرارداد هوشمند بر روی بلاکچین اتریوم، می توان یک انتخابات ریاست جمهوری شفاف و غیرمتمرکز برگزار کرد. رأی هر شرکت کننده به طور تغییرناپذیر در بلاکچین ثبت می شود و شفافیت و قابلیت حسابرسی را تضمین می کند. محیط سندباکس EVM تضمین می کند که اجرا منزوی و قطعی است و امکان توافق همه گره ها در بلاکچین را در مورد نتایج انتخابات فراهم می کند.

توجه داشته باشید که این مثال برای اهداف توضیحی ساده شده است و جنبه هایی مانند ثبت نام رأی دهندگان، محرمانه بودن رأی، یا سایر پیچیدگی هایی که معمولاً با انتخابات در دنیای واقعی مرتبط است را پوشش نمی دهد. با این وجود، نشان می دهد که چگونه ماشین مجازی اتریوم (EVM) می تواند اجرای قراردادهای هوشمند را برای فعال کردن فرآیندهای تصمیم گیری غیرمتمرکز و شفاف، مانند انتخاب رئیس جمهور در این سناریو، تسهیل کند.

محیط سندباکس یا  Sandboxed Environment چیست؟

محیط سندباکس به یک محیط اجرای کنترل شده و ایزوله اشاره دارد که یک برنامه یا فرآیند در آن عمل می کند. این محیط، با هدف جلوگیری از اعمال مخرب یا ناخواسته از تأثیرگذاری بر سیستم گسترده تر یا به خطر انداختن امنیت، فضایی با دسترسی محدود به منابع سیستم و عملیات حساس را فراهم می کند.

در مورد ماشین مجازی اتریوم (EVM)، محیط سندباکس تضمین می کند که اجرای قراردادهای هوشمند از شبکه زیربنایی اتریوم و سیستم عامل میزبان جدا شده است. این انزوا یا جدایی دو هدف اصلی را دنبال می کند:

 • امنیت: با اجرای قراردادهای هوشمند در یک محیط سندباکس، آسیب پذیری های احتمالی یا کدهای مخرب در یک قرارداد هوشمند محدود می شوند و نمی توانند مستقیماً بر شبکه اتریوم تأثیر بگذارند یا کل بلاکچین را به خطر بیندازند. جداسازی، از دسترسی غیرمجاز به منابع حیاتی جلوگیری می کند و از پیامدهای ناخواسته محافظت می کند.
 • سازگاری: محیط sandboxed اجرای قطعی قراردادهای هوشمند را تضمین می کند. به این معنی که با توجه به ورودی ها و زمینه اجرا، EVM همیشه خروجی یکسانی را تولید می کند. این ثبات برای دستیابی به اجماع بین تمام گره ها در شبکه اتریوم بسیار مهم است و به آنها اجازه می دهد در مورد وضعیت بلاک چین به توافق برسند.

EVM با استفاده از یک محیط sandboxed، یک محیط اجرای ایمن و سازگار برای قراردادهای هوشمند فراهم می کند و برنامه های غیرمتمرکز را قادر می سازد تا با درجه بالایی از اعتماد و قابلیت اطمینان در اکوسیستم اتریوم کار کنند.

آشنایی با zkEVM

ماشین مجازی اتریوم با دانش صفر (zkEVM) یک ماشین مجازی است که تراکنش های قرارداد هوشمند را به روشی اجرا می کند که هم با محاسبات ضد دانش و هم با زیرساخت های موجود اتریوم سازگار است. این موارد اتریوم را را قادر می سازد تا با استفاده از فناوری دانش صفر و برقراری راه حل های مقیاس پذیری لایه ۲ ، ضمن کاهش هزینه ها، توان عملیاتی تراکنش را افزایش دهد که در نهایت باعث افزایش مقیاس پذیری اتریوم می شود. اگر لایه ۲ بتواند برنامه های ایجاد شده برای محیط های اتریوم را بدون تغییر منطق قرارداد هوشمند زیربنایی، اجرا کند، با EVM سازگار است. این موضوع باعث می شود لایه ۲ با الگوهای قرارداد هوشمند اتریوم، استانداردهای توکن و ابزارهای موجود سازگار باشد. سازگاری با EVM برای پذیرش گسترده این لایه های جدید مهم است، زیرا توسعه دهندگان آشنا با زبان برنامه نویسی Solidity، اتریوم را قادر می سازند تا برنامه های بسیار مقیاس پذیری را ارائه کند.

در این مقاله، نحوه عملکرد zkEVM، چالش های اجرای  zkEVM، مزایای  آن، انواع مختلف پروژه های دانش صفر و موارد دیگر بررسی می شود.

نحوه کار zkEVM

zkEVM، محیط اتریوم را با استفاده از فناوری دانش صفر، تکرار می کند و باعث ایجاد توسعه اتریوم، با استفاده از ابزارهای موجود و برقراری لایه ۲ بسیار مقیاس پذیر و امن تر می شود. این موضوع به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به طور یکپارچه dAppها و قراردادهای هوشمند موجود را به محیط جدید بیاورند یا به راحتی برنامه های جدید بسازند.

نحوه کار zkEVM
نحوه کار zkEVM

ابتدای مفاهیم مرتبط را توضیح می دهیم:

 • اثبات های دانش صفر یا Zero-Knowledge Proofs : اثبات های دانش صفر به یک اثبات کننده اجازه می دهد تا دانش یک عبارت را بدون افشای داده ها یا محاسبات اساسی نشان دهد. در ZKEVM، اثبات های دانش صفر می توانند برای تأیید صحت محاسبات انجام شده توسط یک قرارداد هوشمند بدون آشکار کردن ورودی های خاص یا مراحل میانی درگیر مورد استفاده قرار گیرند.
 • ZK-SNARK : یکی از انواع محبوب اثبات دانش صفر که در برنامه های بلاک چین استفاده می شود.

zk-SNARK (برهان مختصر غیر تعاملی دانش صفر) است. zk-SNARK ها به اثبات کننده اجازه می دهد تا یک اثبات مختصر ایجاد کند که می تواند توسط تأیید کننده بدون نیاز به تعامل تأیید شود که باعث ایجاد سرعت و کارآمدی می شود.

 • کامپایل قراردادهای هوشمند: برای استفاده از شواهد دانش صفر در EVM، قراردادهای هوشمند باید در قالبی سازگار با zk-SNARK ها کامپایل شوند. این موضوع شامل ترجمه کد قرارداد هوشمند به یک نمایش است که می تواند برای تولید و تأیید مدارک دانش صفر استفاده شود.
 • تولید اثبات: هنگامی که قرارداد هوشمند کامپایل شد، اثبات کننده می تواند از طرح zk-SNARK برای تولید اثبات های دانش صفر استفاده کند. این شواهد اعتبار محاسبات انجام شده توسط قرارداد هوشمند را بدون افشای هیچ گونه اطلاعات حساسی در مورد ورودی ها یا مراحل میانی نشان می دهد.
 • راستی آزمایی: اثبات های دانش صفر تولید شده را می توان توسط گره های تأییدکننده در بلاک چین تأیید کرد. گره های تأیید کننده می توانند اثبات ها را تأیید کنند و اطمینان حاصل کنند که محاسبات قرارداد هوشمند بدون نیاز به دانستن ورودی های خاص یا داده های میانی به درستی اجرا شده است.

هدف ZKEVM با گنجاندن مدارک دانش صفر در EVM، افزایش حریم خصوصی و امنیت برای برنامه های غیرمتمرکز در بلاک چین اتریوم است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را با حفظ محرمانه بودن اطلاعات حساس و محافظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان فراهم می کند.

اجزای سازنده یک zkEVM چیست؟

طرح کلی نکات مهم در معماری zkEVM ها می تواند پاسخی در مورد اهمیت آنها به شما ارائه دهد.  zkEVM از بخش های مختلفی در معماری آن، از جمله محیط اجرا، قرارداد تأییدکننده و مدار اثبات استفاده می کند. در اینجا توضیحی در مورد استفاده از هر جزء از معماری zkEVM برای ایجاد یک EVM امن ارائه می کنیم.

 

 • محیط اجرا یا Execution Environment

محیط اجرا نقش مهمی در پشتیبانی از استقرار قراردادهای هوشمند در zkEVM ایفا می کند. محیط اجرای zkEVM شباهت های قابل توجهی به EVM که توضیح داده شد، دارد.

 

 • مدار اثبات یا Execution Environment

 

مدار اثبات ZKP ها را در مثال های zkEVM تولید می کند که برای تأیید اعتبار تراکنش در محیط اجرا ضروری است. فرآیند تولید اثبات از اطلاعات و ورودی های تراکنش قبل و بعد، برای ایجاد ZKP استفاده می کند. در نهایت، اثبات کننده می تواند مدرک قابل تأییدی برای اعتبار انتقال حالت مربوطه به دست آورد.

 • قرارداد تأیید کننده یا Execution Environment

یکی دیگر از نکات مهم در معماری zkEVM به قرارداد تأیید کننده اشاره دارد که مسئولیت تأیید اعتبار اثبات های تولید شده توسط zk-rollups را بر عهده می گیرد. قرارداد تأییدکننده همچنین به ورودی و خروجی zk-rollup برای تأیید تراکنش نیاز دارد. متعاقباً، تأیید کننده، محاسباتی را بر روی اثبات انجام می دهد و صحت محاسبه خروجی ها از ورودی های مربوطه را تأیید می کند.

zk-Rollup چیست و چه ارتباطی با zkEVM دارد؟

ZK-rollup و zkEVM مفاهیم مرتبطی هستند اما اهداف متفاوتی را در حوزه فناوری بلاکچین انجام می دهند.

zk-Rollup

ZK-rollup یک راه حل مقیاس پذیری لایه ۲ برای بلاکچین است که هدف آن افزایش توان عملیاتی و کارایی تراکنش ها و در عین حال حفظ امنیت و ضمانت های اعتماد بلاک چین است. این امر با ترکیب چند تراکنش با هم و ارائه یک مدرک رمزنگاری، که به عنوان اثبات دانش صفر شناخته می شود، در یک زنجیره بلوکی اصلی به دست می آید. اثبات دانش صفر صحت تراکنش های همراه را بدون افشای جزئیات خاص هر تراکنش تأیید می کند. ZK-rollup امکان پردازش تراکنش های خارج از زنجیره (off-chain)، کاهش بار روی بلاک چین اصلی و بهبود مقیاس پذیری را فراهم می کند. کاربران می توانند تراکنش ها را در لایه جمع آوری انجام دهند و فقط اطلاعات خلاصه شده به بلاک چین اصلی متعهد می شوند. این رویکرد به طور قابل توجهی هزینه های تراکنش را کاهش می دهد و ظرفیت کلی شبکه را افزایش می دهد.

zkEVM

از طرف دیگر، zKEVM همانطور که قبلاً صحبت شد به ماشین مجازی اتریوم با دانش صفر اشاره دارد. این برنامه بر افزایش حریم خصوصی و امنیت در ماشین مجازی اتریوم (EVM) با ترکیب مدارک دانش صفر تمرکز دارد.

zkEVM
zkEVM

در حالی که zk-Rollup و zkEVM هر دو از اثبات های دانش صفر بهره می برند، جنبه های مختلف فناوری بلاک چین را مورد توجه قرار می دهند. zk-Rollup در درجه اول مقیاس پذیری را با ترکیب تراکنش ها با هم و ایجاد شواهدی برای اعتبار آنها مورد بررسی قرار می دهد. در سطح لایه ۲ عمل می کند و راهی برای پردازش تراکنش های خارج از زنجیره و در عین حال حفظ امنیت بلاک چین اصلی ارائه می دهد.

از سوی دیگر، zkEVM بر حریم خصوصی و امنیت درون خود EVM تمرکز دارد. این محیط با ادغام دانش صفر در  EVM برای افزایش محاسبات حفظ حریم خصوصی و اجرای ایمن قراردادهای هوشمند فعالیت می کند.

آپکدهای ZKEVM

آپکدهای ZKEVM دستورالعمل های ماشینی سطح پایینی هستند که می توانند به اجرای برنامه ها از طریق zk-rollup های سازگار با EVM کمک کنند. درست مانند  EVM، قراردادهای اسکریپت شده در زبان های سطح بالا باید به بایت کد تبدیل شوند و به ماشین مجازی در تفسیر کمک کنند. شما می توانید کدهای zkEVM را با دنبال کردن دو روش متمایز مانند زیر ایجاد کنید.
توسعه دهندگان می توانند قراردادها را مستقیماً به یک زبان جدید بنویسند یا کد منبع Solidity را در کدهای opcode سفارشی zkEVM کامپایل کنند. با این حال، سادگی رویکرد برای توسعه یک زبان جدید برای ایجاد کدهای عملیاتی zkEVM نیز با مشکلاتی همراه است. به عنوان مثال، توسعه دهندگان نمی توانند به زیرساخت ها و منابع موجود در اتریوم دسترسی داشته باشند.

 

چالش های توسعه ماشین مجازی اتریوم با دانش صفر

ماشین مجازی اتریوم هرگز برای پشتیبانی از محاسبات مربوط به فناوری دانش صفر طراحی نشده است. بنابراین، شامل ویژگی های خاصی است که مدارهای اثبات را پشتیبانی نمی کنند.

اپکدهای ویژه مورد استفاده در zkEVM ها برای مدیریت خطا و اجرای برنامه می توانند پیچیدگی هایی را در طراحی مدارهای اثبات تراکنش های EVM ایجاد کنند.

چالش برجسته دیگری که می توانید در منابع Github این فناوری به آن توجه کنید، storage overhead است. چیدمان معماری ذخیره سازی zkEVM ها، به توابع هش Merkle Patricia Tree  و Keccak نیاز دارد که هزینه های اثبات بالاتری را تحمیل می کند. برخی از zkEVM ها می توانند روی حل مشکل از طریق جایگزینی عملکرد KECCAK256 کار کنند. در عین حال، جایگزینی این تابع می تواند منجر به اختلال در سازگاری با ابزارها و زیرساخت های موجود اتریوم شود.

چالش نهایی که می توانید در zkEVMs متوجه شوید به هزینه های اثبات اشاره دارد. شما نمی توانید فرآیند اثبات دانش صفر را از معادله خارج کنید. فرآیند ایجاد مدارک دانش صفر نیازمند سخت افزار تخصصی همراه با سرمایه گذاری قابل توجه از نظر زمان، تلاش و هزینه است.

مزایای  zkEVM

در اینجا برخی از برجسته ترین مزایای EVM های دانش صفر آورده شده است که اهمیت آنها را برای راه حل های بلاک چین و وب ۳ نشان می دهد.

– امنیت با مقیاس پذیری

Zk-rollupهای سازگار با EVM می توانند به حل مشکلات موجود در اتریوم بدون هیچ گونه خطری در امنیت کمک کنند.  ZK-rollupها مجبور نیستند قوانین پروتکل اتریوم را به اشتراک بگذارند و می توانند بهینه سازی را برای سرعت اجرای مطلوب تضمین کنند. برخی تخمین ها نشان داده اند که  ZK-rollupها می توانند در هر ثانیه حدود ۲۰۰۰ تراکنش را بدون هزینه های بیشتر تراکنش های اتریوم پردازش کنند.

– EVM های مقرون به صرفه

مزیت امنیت با zkEVM ها توجه را به هزینه ها جلب می کند. Rollup ها برای امنیت به شبکه اصلی اتریوم متکی هستند و  zk-rollupها نیازی به ارسال داده های گسترده در شبکه اصلی اتریوم ندارند. اثبات اعتبار در zkEVM اصلی، به اطمینان از انتقال های قابل اعتماد کمک می کند. EVM های دانش صفر همچنین می توانند ورودی های تراکنش را نادیده بگیرند و فقط تغییرات حالت نهایی را نمایش دهند. در نتیجه، توسعه دهندگان و کاربران می توانند بخش قابل توجهی از هزینه های Rollup را صرفه جویی کنند.

– نهایی شدن سریع تر تراکنش

مجموعه های ZK در مقایسه با optimistic rollup ها، مزیت  نهایی شدن سریع تر تراکنش ها را ارائه می کنند. در موردzkEVM ها، تراکنش های ارسال شده در اتریوم بلافاصله با اثبات اعتبار قابل تأیید نهایی می شوند. در نتیجه، شبکه اصلی اتریوم می تواند اجرای سریع تر به روزرسانی های حالت را تضمین کند. نهایی شدن سریع تر تراکنش می تواند تجربیات کاربری بهتری را تضمین کند، به خصوص در مورد برنامه های DeFi و NFT.

– اکوسیستم پیشرفته تر

برجسته ترین دلیل برای توسعه EVM های دانش صفر، بر توانایی استفاده از اثرات شبکه اتریوم تمرکز دارد. اتریوم اکوسیستم بزرگی را دارد و نمونه های محبوب zkEVM نشان می دهد که توسعه دهندگان و پروژه های جدید چگونه می توانند ارزش کسب کنند.

نمونه هایی از پروژه های موفق zkEVM

محبوب ترین نمونه های EVM با دانش صفر به دو بخش طبقه بندی شده اند. دسته اول zkEVM ها به پروژه ای اشاره دارد که از کدهای عملیاتی EVM بومی پشتیبانی می کند. از سوی دیگر، دسته دیگر zkEVM ها از کدهای عملیاتی EVM سفارشی شده استفاده می کنند

 • پالیگان

  ZkEVM پروژه پالیگان (مراجعه شود به مقاله : پالیگان چیست؟ )، یک مثال مؤثر از کارکرد EVM های دانش صفر است.

zk-EVM پروژه Polygon، یک فناوری توسعه یافته توسط  Matic Network سابق است که مزایای اثبات دانش صفر (zk-SNARKs) و ماشین مجازی اتریوم (EVM) را ترکیب می کند. هدف آن افزایش مقیاس پذیری و حفظ حریم خصوصی در شبکه Polygon و در عین حال سازگاری با اتریوم است.

Polygon یک راه حل مقیاس بندی لایه ۲ برای بلاک چین اتریوم است که برای رفع محدودیت های آن از نظر توان عملیاتی و هزینه تراکنش طراحی شده است.

ویژگی ها و اهداف کلیدی این پروژه عبارتند از:

مقیاس پذیری: هدف Polygon افزایش قابل توجه ظرفیت پردازش تراکنش در شبکه آن است. با استفاده از شواهد دانش صفر، که امکان تجمیع و تأیید تراکنش های متعدد را به شیوه ای مختصر فراهم می کند، مقیاس پذیری شبکه بهبود می یابد. این موضوع امکان اجرای سریعتر و کارآمدتر قراردادهای هوشمند را فراهم می کند.

حریم خصوصی:  zk-SNARK ها محاسبات حفظ حریم خصوصی را در  zk-EVM پلایگان فعال می کنند. ورودی های قرارداد هوشمند و محاسبات میانی را می توان پنهان کرد در حالی که هنوز اعتبار آنها ثابت می شود. این امر به محافظت از داده ها و تراکنش های حساس کمک می کند و حریم خصوصی کاربر را در شبکه Polygon افزایش می دهد.

سازگاری با اتریوم: این پروژه سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM) را حفظ می کند. این بدان معناست که قراردادهای هوشمند نوشته شده برای اتریوم می توانند به طور یکپارچه در این پروژه مستقر و اجرا شوند. این موضوع به توسعه دهندگان و کاربران، محیطی آشنا برای کار ارائه می دهد و در عین حال از ارتقاء مقیاس پذیری و حریم خصوصی بهرمند می شوند.

پالیگان
پالیگان

zk-EVM پالیگان با ادغام اثبات های دانش صفر و ویژگی های حریم خصوصی در راه حل Layer 2، قصد دارد تجربه ای کارآمدتر و مبتنی بر حریم خصوصی را برای توسعه دهندگان و کاربران در شبکه Polygon ارائه دهد و امکان اجرای قراردادهای هوشمند با مقیاس پذیری بهبود یافته و حفظ حریم خصوصی را فراهم می کند و در عین حال سازگاری با اکوسیستم اتریوم را حفظ می کند.

 • پروژه zkSync

ZkSync ( برای اطلاعات بیشتر مقاله : پروژه zksync را بخوانید ) یک راه حل مقیاس پذیری لایه ۲ برای اتریوم است که از اثبات های دانش صفر (zk-SNARKs) برای افزایش مقیاس پذیری و کاهش هزینه های تراکنش استفاده می کند. این پروژه برای رفع محدودیت های مقیاس پذیری شبکه اتریوم و بهبود تجربه کاربر برای برنامه های غیرمتمرکز (dApps) و تراکنش ها طراحی شده است.

 • پروژه StarkNet

StarkNet یک موتور مقیاس پذیر لایه ۲ منبع باز برای اتریوم است. از فناوری zk-STARKs برای افزایش توان عملیاتی و کاهش هزینه ها استفاده می کند. StarkNet یک چارچوب لایه ۲ انعطاف پذیر ارائه می دهد که می تواند برای موارد استفاده مختلف سفارشی شود. این موضوع امکان استقرار انواع مختلف برنامه ها، از جمله صرافی های غیرمتمرکز  (DEX)، پلتفرم های بازی، و دیگر برنامه های کاربردی با توان عملیاتی بالا را فراهم می کند که نیاز به مقیاس پذیری بدون به خطر انداختن امنیت دارند.

جمع بندی

مفاهیم مورد بحث در بالا حول مقیاس بندی و افزایش قابلیت های شبکه اتریوم می چرخند. ZK-rollup یک راه حل مقیاس بندی لایه ۲ است که تراکنش ها را با استفاده از اثبات های دانش صفر با هم جمع می کند، بار روی بلاک چین اصلی را کاهش می دهد و توان عملیاتی تراکنش را افزایش می دهد. با حفظ امنیت و اعتماد، مقیاس پذیری را بهبود می بخشد اما ZKEVM، ماشین مجازی اتریوم با دانش صفر، بر ادغام مدارک با دانش صفر در ماشین مجازی اتریوم، برای افزایش حریم خصوصی و امنیت در اجرای قراردادهای هوشمند تمرکز دارد. هدف آن ارائه یک محیط امن و خصوصی برای برنامه های غیرمتمرکز در شبکه اتریوم است. این حوزه بسیار مورد توجه توسعه دهندگان و سرمایه گذاران است.

سؤالات پر تکرار

هدف از ZK-rollup چیست؟

ZK-rollup یک راه حل مقیاس پذیری لایه ۲ برای بلاک چین است که هدف آن افزایش توان عملیاتی و کارایی تراکنش ها و در عین حال حفظ امنیت و ضمانت های اعتماد بلاک چین است.

چگونه ZKEVM حریم خصوصی را در ماشین مجازی اتریوم افزایش می دهد؟

ZKEVM مدارک دانش صفر را در ماشین مجازی اتریوم ادغام می کند تا محاسبات حفظ حریم خصوصی و اجرای ایمن قراردادهای هوشمند را امکان پذیر کند. این موضوع، امکان محاسبات روی ورودی های خصوصی بدون افشای اطلاعات حساس فراهم می کند.

هدف zk-EVM پروژه پالیگان چیست؟

Polygon با هدف افزایش مقیاس پذیری و حفظ حریم خصوصی، یک راه حل لایه ۲ برای اتریوم ایجاد است که اطلاعات دانش صفر را با ماشین مجازی اتریوم ترکیب می کند و قابلیت های افزایش تراکنش و ویژگی های حفظ حریم خصوصی را ارائه می دهد.

مزایای ZkSync چیست؟

ZkSync یک راه حل مقیاس پذیری لایه ۲ است که از شواهد دانش صفر برای بهبود مقیاس پذیری و کاهش هزینه های تراکنش در شبکه اتریوم استفاده می کند. در مقایسه با شبکه اصلی اتریوم، توان تراکنش بالاتر، کارمزد کمتر و تجربه کاربری بهبود یافته را ارائه می دهد.

 

StarkNet چگونه به مقیاس پذیری و کارایی دست می یابد؟

StarkNet، یک موتور مقیاس پذیری لایه ۲، از فناوری zk-STARKs برای پردازش تراکنش های خارج از زنجیره و اعتبارسنجی آنها با اثبات های مختصر دانش صفر استفاده می کند. این رویکرد مقیاس پذیری را بهبود می بخشد، هزینه ها را کاهش می دهد و کارایی را در اجرای برنامه های غیرمتمرکز در اتریوم افزایش می دهد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید