0
02149153000 داخلی(135)

دوره‌های آموزشی

آخرین دوره‌های آموزشی آکادمی سیتکس را در این قسمت مشاده می‌کنید

مدرس

محسن گل‌بهاریان

۵۷ دانشجو

۶/۴۵۶/۰۰ تومان

مدرس

دانیال کولیوند

۶۱ دانشجو

۳/۱۴۷/۰۰ تومان

مدرس

دانیال کولیوند

۵۹ دانشجو

۳/۱۶۷/۰۰ تومان

مدرس

محمدامین ساقی‌زاده

۲۴ دانشجو

۱۴/۸۹۰/۰۰۰ تومان

مدرس

دانیال کولیوند

۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان

مدرس

زهرا جلاییان

۵۴ دانشجو

۹۹۹/۰۰ تومان

شروع گفتگو
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما معمولا کمتر از 5 دقیقه پاسخگو هستیم