0
02149153000 داخلی(313)

دوره‌های آموزشی

آخرین دوره‌های آموزشی آکادمی سیتکس را در این قسمت مشاده می‌کنید

مدرس

محسن گل‌بهاریان

۵۷ دانشجو

۶/۵۰۰/۰۰ تومان

مدرس

دانیال کولیوند

۶۱ دانشجو

۴/۳۰۰/۰۰ تومان

مدرس

دانیال کولیوند

۵۹ دانشجو

۴/۱۰۰/۰۰ تومان

مدرس

رضا جدیدی

۲۴ دانشجو

۷۰۰/۰۰ تومان

مدرس

رضا جدیدی

۲۱ دانشجو

۷۰۰/۰۰ تومان

مدرس

زهرا جلاییان

۵۴ دانشجو

۲/۰۰۰/۰۰ تومان

شروع گفتگو
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما معمولا کمتر از 5 دقیقه پاسخگو هستیم