۱۱۴۶ پروژه بر بستر شبکه کاردانو

تا روز جمعه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲، تعداد ۱۱۴۶ پروژه توسط شبکه کاردانو (Cardano) اجرا شده است، اما این فقط دورنمای اقدامات قابل توجه کاردانو می‌باشد و جزئیات مربوط به آن، …

۱۱۴۶ پروژه بر بستر شبکه کاردانو